index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - doček Gorana Ivaniševića

Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru 

Pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Siniša Kuko
tel: 021/310-331,
fax: 021/310-173
e-mail: sinisa.kuko@split.hr

Djelokrug rada
obavlja stručne i druge poslove na osiguranju javnih potreba u kulturi i umjetnosti Grada, promicanju općih i lokalnih kulturnih vrijednosti poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštite postojeće građe, kao i druge poslove od interesa za promidžbu, podizanje i očuvanje kulture, te obavlja stručne i druge poslove na zadovoljavanju potreba umjetničkog izraza građana, promicanju svijesti o zaštiti kulturološkog i umjetničkog nasljeđa, razvitku i zaštiti umjetničkog stvaralaštva, umjetničkog obrta, kao i tradicionalnih lokalnih umjetničkih izraza u najširem smislu.
U okviru Službe obavljaju se stručni i drugi poslovi na obnovi, zaštiti i očuvanju povijesne jezgre i ostalog graditeljskog nasljeđa, te na poticanju društvenih i ekonomskih procesa vezanih za povijesne sadržaje.

Print


Program javnih potreba u kulturi Grada Splita 2018.

više

Program javnih potreba u kulturi Grada Splita 2017.

više

Program javnih potreba u kulturi Grada Splita 2016.

više

Program javnih potreba u kulturi Grada Splita 2015.

više

Program javnih potreba u kulturi Grada Splita 2014.

više

Program javnih potreba u kulturi Grada Splita 2013.

više

Edukativni program: KREATIVNI PROCES

Desk Kreativna Europa u suradnji s Gradom Splitom organizira edukativni program pod nazivom „Kreativni proces“ koji ima za cilj potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje izvan okvira dosadašnjih praksi i osposobiti za apliciranje na natječaje za EU fondove i programe.

više

Informacija o Odlukama Vijeća u kulturi

više


Financiranje nezavisne kulture u Splitu

Prezentacija•   Analiza je izrađena uz financijsku podršku Zaklade "Kultura nova". Mišljenja izražena u ovoj publikaciji odražavaju isključivo mišljenje autora i ne izražavaju nužno stajalište Zaklade "Kultura nova".
•   Platforma Doma mladih izradila je analizu da bi se stvorila osnova za argumentirani dijalog o potrebi dostojnijeg javnog financiranja tipa kulturnih djelatnosti kojima neprestano raste važnost na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom planu.
•   Trenutno je dostupna radna verzija analiza koja će biti dorađena i publicirana.

više

Potpore projektima i kako do njih

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Splita raspisuje se jedanput godišnje, tijekom lipnja ili srpnja, i to za sljedeću proračunsku godinu.

više

Investicijski projekti

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba