index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Služba za unutarnju reviziju

Alma Peroš
pročelnica
tel: 021/310-022,
fax: 021/310-254
e-mail: alma.peros@split.hr

Djelokrug rada

Služba obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola Grada i svih proračunskih korisnika, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i preporuka za unapređenje poslovanja i poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima i financijsko upravljačkih kontrola.

Print

Provođenje procesa unutarnje revizije

Služba za unutarnju reviziju provodi revizije sukladno Godišnjem planu rada unutarnje revizije za tekuću godinu, Plan predlaže pročelnica službe, a donosi ga Gradonačelnik. Služba u radu upotrebljava obrasce koji su propisani Priručnikom za unutarnje revizore ...

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba