index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju

Magda Vrvilo
pročelnica
tel: 021/310-025
fax: 021/310-112
e-mail: magda.vrvilo@split.hr

Djelokrug rada

Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijalno zbrinjavanje građana, skrbi o lokalnim potrebama zdravstvene zaštite stanovništva, predlaže mjere za poboljšanje lokalnih mjera socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva, prati socijalna i demografska kretanja i pojave, predlaže organiziranje odgojno-zdravstvenih mjera, izrađuje stručne studije i surađuje s drugim tijelima u cilju unapređenja stanja.


Zaključak o prihvaćanju sufinanciranja projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije ... za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.-2021. godinu

više

Zaključak o prihvaćanju sufinanciranja projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom za 2019. i sa projekcijama za 2020.-2021. godinu

više

Prikupljanje dokumentacije za zlatnu umirovljeničku karticu u gradskim kotarevima i mjesnim odborima

Grad Split danas, 22. svibnja 2019. godine započinje s prikupljanjem dokumentacije i stvaranjem baze podataka za umirovljeničku karticu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“.

više

Pravo na naknadu za novorođeno dijete Grada Splita

ima svako novorođeno dijete koje je rođeno u Gradu Splitu, a jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva.
Novčani iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece u obitelji roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, te iznosi:

više

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtićamogu ostvariti djeca temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita 19/2019):
više

Pravo na sufinanciranje marende u visini od 150,00 kuna mjesečno

Pravo na sufinanciranje marende u visini od 150,00 kuna mjesečnou osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:

više

Pravo na sufinanciranje troškova prehrane u cjelodnevnom boravku u visini od 450,00 kuna mjesečno

Pravo na sufinanciranje u visini od 450,00 kuna mjesečno troškova prehrane u cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:
više

Pravo na besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza

– godišnju pokaznu kartu mogu ostvariti učenici i redoviti studenti iz obitelji s troje i više djece ako jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz uvjet da primaju dječji doplatak. 

više

Pravo na naknadu za troškove stanovanja

mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade. Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa ZMN priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene Zakonom.

više

Pravo na naknadu u visini od 150,00 kuna imaju korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb

s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva ako ispunjavaju dodatni uvjet da sva primanja ostvarena po osnovi rada, mirovine, korištenja imovine, pomoći i naknada/ doplataka prema propisima iz sustava socijalne skrbi uključujući iznos osobne invalidnine, kao i pomoći i naknada/ doplataka prema drugim propisima mjesečno ne prelazi iznos od 2750,00 kuna.

više

Pravo na besplatnu uslugu organiziranog prijevoza i sanitetskog prijevoza na području Grada Splita imaju osobe s invaliditetom

s prebivalištem na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osobe s teškim motoričkim smetnjama (80% i veće tjelesno oštećenje na donjim ekstremitetima) te po potrebi pratnja istih.

više

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

može ostvariti korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva, koji ispunjava uvjet prihoda i koji se nađe u izuzetno teškoj zdravstvenoj i materijalnoj situaciji zbog maligne bolesti dijagnosticirane najviše jednu (1) godinu prije podnošenja zahtjeva u iznosu do najviše 3.000 kuna.

više

Udomitelj može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje usluge dadilje za udomljeno dijete

do upisa u redovni program predškolskog odgoja u visini troška koji mjesečno ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna ukoliko je udomitelj kao i punoljetni članovi udomiteljske obitelji u radnom odnosu (osim ako su na redovnom školovanju) i ako zadovoljava uvjet prebivališta u Gradu Splitu  neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva.

više

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući, u visini najviše do 800,00 kuna mjesečno

može ostvariti osoba s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine  do dana podnošenja zahtjeva kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, odnosno zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega od druge osobe, ako ispunjava slijedeće uvjete:
više

Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova

u što spada osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa do najviše 2500,00 kn, može ostvariti član obitelji umrle osobe s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva, ako ispunjava uvjet prihoda.

više

Pravom na pomoć za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala osobama s 80% i većim invaliditetom

s prebivalištem na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva omogućava se novčana potpora za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala i to za:

više

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba