index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima

Jurica Vojnović
pročelnik
tel: 021/682-534
e-mail: jurica.vojnovic@split.hr

Djelokrug rada

Služba obavlja poslove koordinacije predlaganja i strateškog planiranja razvojnih projekata Grada, obavlja stručne poslove programiranja, planiranja-replaniranja, vrednovanja i obrazlaganja projekata, predlaže prioritete i izvore financiranja. Za odabrane projekte pravi plan projekta i predlaže projektni ured.
Služba obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi s izgradnjom i kapitalnim održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina visokogradnje u kojima se obavljaju javne službe iz djelokruga Grada (vrtići, škole, školske sportske dvorane i sl.) kojima je Grad investitor. Stručni poslovi naročito obuhvaćaju poslove pripreme izgradnje, iniciranje postupaka nabave izrade projektne dokumentacije, nabave izvođenja radova izgradnje te stručnog nadzora tih radova, izrađuje ugovore o obavljanju usluga i o izvođenju radova, prati realizaciju sklopljenih ugovora u tehničkom i financijskom smislu.
U dijelu imovinskopravnih poslova obavlja se imovinskopravna priprema vezana za izgradnju građevina kojima je Grad investitor, a odnosi se na pribavljanje građevinskog zemljišta za izgradnju, sklapanje nagodbi s vlasnicima nekretnina, pokretanje postupaka izvlaštenja nekretnina pred nadležnim tijelom državne uprave te sudjelovanje u tom postupku, zatim raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada u svrhu provedbe prostorno.planskih dokumenata Grada (prodaja, zamjena prava vlasništva, osnivanje prava građenja, prava služnosti i dr.), priprema dokumentacije za uknjižbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama u korist Grada (pojedinačni ispravni postupci, uknjižba, zabilježba, predbilježba i sl.).
U okviru Službe vodi se katastar vodova, obavljaju se poslovi određivanja kućnih brojeva te vodi evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva.Na nivou cijele Službe, a u suradnji s drugim tijelima, vodi stanje i posebnu brigu o stanju i gospodarenju građevnim zemljištem te u tom dijelu predlaže propisane mjere.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba