index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Služba za gospodarenje gradskom imovinom

Ivan Leko
pročelnik po ovlaštenju
tel: 021/310-441
e-mail: ivan.leko@split.hr

Djelokrug rada

Služba predlaže strateške dokumente o gospodarenju imovinom Grada. Obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedene nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina u svezi djelokruga svog rada, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama (prodaja, najam, zakup), prati stanje, predlaže mjere i postupke za reguliranje j unaprjeđenje stanja u svom djelokrugu. Izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi sa stanovima i poslovnim prostorima. Obavlja poslove povezane sa davanjem u zakup javnih gradskih površina te davanje koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Uređuje uvjete za korištenje objekta „Vila Dalmacija“. Organizira poslove tekućeg i investicijskog održavanja imovine Grada. Obavlja stručne i druge poslove vezane za kontrolu i poslovanje gradskih poduzeća, prati izvršenje financijskih planova, sudjeluje u izradi razvojnih projekata te predlaže mjere za unapređenje stanja.

Print

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Splita za 2018.godinu

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba