index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam

Ela Žižić
pročelnica po ovlaštenju
tel: 021/310-226
fax: 021/310-227
e-mail: ela.zizic@split.hr

Djelokrug rada

Služba obavlja stručne poslove iz područja gospodarstva koji su joj dani u nadležnost. izrađuje programe i predlaže poticajne mjere za razvitak malog gospodarstva, odnosno poduzetništva, prati stanje u gospodarstvu Grada, koordinira odnose gospodarskih subjekata Grada, sudjeluje u provedbi programa poticanja malog gospodarstva, koordinira i sudjeluje u izradi akata, stručnih podloga, planova i studija od bitne važnosti za gospodarski razvitak Grada, surađuje s gospodarskim komorama i institucijama iz područja gospodarstva, prati kretanje zaposlenosti i stanje zaštite potrošača, sudjeluje u poslovima vezanim za promet poljoprivrednog zemljišta u gospodarske svrhe i prati rezultate poslovanja svih gospodarskih subjekata na području Grada.
U oblasti turizma prati stanje u turističkom kretanju, predlaže mjere angažiranja gradskih resursa u cilju promicanja turizma, kao gospodarske djelatnosti, prati i analizira mogućnosti dugoročne ponude grada u dijelu održivog razvoja pojedinačnih gradskih područja i resursa, te u suradnji sa institucijama u turizmu i gospodarstvu općenito usklađuje aktivnosti grada u svom području rada.
U suradnji s drugim tijelima gradske uprave analizira i predlaže razvojne programe, kako Gradske, tako i pojedinaca ili institucija čiji su programi kompatibilni sa razvojnim programima Grada, priprema ili izrađuje planske dokumente u kojima se određuju osnovni smjerovi razvoja (ciljevi i prioriteti) Grada sukladno opće društvenoj (državnoj) strategiji razvitka, predlaže mjere suradnje sa institucijama na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini oko zajedničkih i pojedinačnih programa, prati stanje u oblasti investiranja.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba