index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja

Mirna Veža
Pročelnica
tel: 021/310-313
e-mail: mirna.veza@split.hr

Djelokrug rada

Služba obavlja stručne poslove iz područja poslove zaštite prava i imovine Grada u svim njenim oblicima i sadržajima pred sudovima, državnim i drugim tijelima i institucijama. Obavlja poslove pravnog zastupanja Grada pred općinskim, trgovačkim i upravnim sudovima i drugim sudovima, ulaže pravne lijekove na odluke nadležnih sudova. Prati, planira, pokreće i vodi u ime Grada: parnične, izvanparnične, pred-stečajne i stečajne postupke. Obavlja pravno savjetodavnu podršku upravnim tijelima pri razmatranju regulatornog okvira poslovnih procesa, izrađuje sve pravne akte po zahtjevu upravnih tijela te sudjeluje u razmatranju pravne problematike povezane sa pojedinačnim predmetima na traženje pojedinog upravnog tijela.
Zastupa Grad u upravnim postupcima povrata naknade oduzetog građevinskog zemljišta pred nadležnim tijelima, sudjeluju u raspravama pred nadležnim tijelima, sačinjavaju prijedloge i podneske, učestvuju na očevidima, poduzimaju sve radnje sukladne postupku, pribavlja relevantne podatke, vrši uvid u evidencije o isplaćenim naknadama, urbanističkom statusu nekretnina i dr. te poduzima i druge procesne radnje potrebne za vođenje postupaka za koje je zadužena.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba