index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva zidine

Javna priznanja – 2016. godina

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2015. godinu
 
Na prijedlog Komisija za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na 32. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donijelo je Odluku o dodjeli dvije nagrade za životno djelo, dvije osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.

 


U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2015. godini nagrađeni su:


Prim. mr. sc. ANTE TUKIĆ, dr. med. – za dugogodišnji znanstveno stručni  rad na unapređenju liječenja kardiovaskularnih bolesti, izniman doprinos unapređenju liječničke struke, te uspješni  društveni angažman u više područja od interesa za Grad Split

Rođen je 1932. godine u Splitu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu  završava studij medicine1959. godine, specijalistički studij iz interne medicine 1969. godine, a prvi postdiplomski studij 1974. godine. Magistrirao je 1980., a 1981. godine je stekao  zvanje primarijus.
Dr. Tukić je osnivač ambulante „Maksimir“ u Domu zdravlja u Splitu, te Odjela za kardiovaskularne bolesti pri Domu zdravlja. Posebno se zalagao za uvođenje nove dijagnostike i metoda u liječenju kardiovaskularnih bolesti, te praćenju razvoja elektronike i  nabavci brojnih aparata neinvazivne dijagnostike. Specifičnim načinom svoga rada, Kardiovaskularni odsjek pod vodstvom dr. Tukića,  približio se bolesnicima i liječnicima opće prakse. Već 1970. godine rade se testovi opterećenja, 1978. godine primjenjuje se prvi Holter u Splitu, a od 1984. u svakodnevnu praksu kao i ezofagealni EKG. Uvode se i nove laboratorijske metode, a u suradnji s Odsjekom za sportsku medicinu uvodi se telemetrijsko praćenje EKG, posebice u sportaša što je značajan doprinos sportskom životu Grada Splita.
Autor  je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova i to najviše iz kardiologije, sudionik je brojnih europskih i svjetskih kardioloških kongresa. Predavao je na brojnim seminarima i tečajevima kao i na poslijediplomskim studijima. Educirao je medicinske sestre i liječnike u primjeni novih tehnologija i nesebično dijelio svoje znanje. Uvijek je na prvo mjesto stavljao pacijente i pružanje cjelovitih individualnih tretmana pri tom ne zaboravljajući podučiti mlađe kolege da poštuju postulate medicine.
Poseban trag ostavio je u Zboru liječnika Hrvatske gdje je obavljao razne funkcije, posebno u razdoblju  od 1992. do 1997. kada je obnašao dužnost predsjednika Podružnice Split.
Dr. Tukić je cijeli svoj život posvetio ne samo svojoj struci nego i svom rodnom Gradu. Njegovo djelovanje u više područja društvenog ali i političkog života Grada usmjereno je ka dobrobiti Grada i Županije. Kao odbornik socijalno – zdravstvenog vijeća sudjelovao je u radu Skupštine općine Split od 1969. do 1974. godine, dužnost vijećnika Gradskoga vijeća obnašao je u mandatu od 1993. do 1997. godine, a dužnost zastupnika Sabora RH od 1995. do 1999. godine. Dugogodišnji je član Društva prijatelja kulturne baštine Split.
Bilo da se radi o zastupanju interesa zdravstva i zdravstvene zaštite, poboljšanju kvalitete zdravstva i zdravstvene zaštite, problemima azbestoze i narkomanije, humanitarnim projektima, zaštiti kulturne baštine i razvoju kvalitetne urbane sredine u našem Gradu, istim je žarom i ljubavlju utkao dio sebe ostavljajući u svakom od segmenata  prepoznatljiv trag.
Dobitnik je više nagrada i priznanja.


Prof. dr. sc. IZET HOZO, dr. med. -  za cjelokupan doprinos stručnom i nastavnom radu, te razvoju i unapređenju medicinske znanosti  posebno iz područja  gastroenterologije i hepatologije

Izet Hozo rođen je 1951. godine u Livnu. Diplomirao je 1975. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalistički studij iz interne medicine završava 1981. godine, a 1984. godine subspecijalistički studij iz gastroenterologije i hepatologije. Doktorirao je 1999. godine.U splitskom KBC zaposlen je od 1983. godine.  Pročelnik je Zavoda za gastroenterologiju i profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu, a od 2013. godine redovni profesor u trajnom zvanju i pročelnik katedre Klinička propedeutika.
Među prvima u Splitu  uveo je nove dijagnostičke metode, ultrazvučnu dijagnostiku iz kojeg je područja objavio udžbenik „Ultrazvuk u kliničkoj praksi“. Poseban doprinos dao je kao prvi istraživač u projektu „Oštećenja jetre kod radnika u industriji plastičnih masa“ financiranog od strane Ministarstva znanosti i tehnologije koji je vodio deset godina. Jedan je od eksperata Europskog udruženja za plastične mase ( APME ) u Briselu. Osim proučavanja toksičnog djelovanja plastičnih materijala na zdravlje radnika, interes dr. Hoze je i utjecaj alkohola na zdravlje. Angažiran je u djelatnostima prevencije konzumacije alkohola, te dobrovoljno angažiran u Klubu liječenih alkoholičara Split.
Svoje  znanje i iskustvo nesebično je dijelio sa kolegama, a posebno ih prenosio svojim studentima. Također je sudionik brojnih seminara i kongresa u zemlji i svijetu.
Dr. Hozo je autor pet knjiga, udžbenika koje su temeljno štivo za predmet Propedeutika i interna medicina na Medicinskom fakultetu u Splitu i prvog udžbenika na engleskom jeziku za potrebe studija medicine na engleskom jeziku, te više od stotinu znanstvenih i stručnih radova.
Naglašavajući da liječnik mora znati komunicirati s pacijentom, mora znati suosjećati s njim, prihvatiti njegove tegobe, razumjeti ga, u knjizi Internistička propedeutika posebno je obradio poglavlje komunikacije između liječnika i pacijenta.
Tijekom Domovinskog rata bio je aktivno angažiran ne samo kao liječnik, nego i predsjednik humanitarne organizacije Merhamet, te je bio prvi direktor Logističkog centra Vlade BiH u Splitu. Jedan je od osnivača Zbora splitskih liječnika pjevača. Član je različitih domaćih i svjetskih udruženja. Dobitnik je više nagrada i priznanja za sveukupni doprinos u promicanju stručnih, znanstvenih i etičkih načela te unapređenju zdravlja, kao i za široki publicistički opus.
U  četrdeset godina radnog vijeka, najveći obol dao je upravo Gradu Splitu gdje je više  od trideset godina  prisutan  u javnom i znanstvenom životu Grada ali  i šire, stavljajući vlastite kreativne potencijale, znanje, stručnost, etičnost i humanitarni rad u službu društvenog rada i općeg dobra.

 


U kategoriji osobne nagrade u 2015. godini, nagrađeni su:


Mr. sc. Joško Kalilić, dr. med.  – za humanitarni i dobrovoljni rad i uspješnu  realizaciju  projekta „Čist i uređen Park mladosti“   u svrhu poboljšanja života građana Grada Splita

Joško Kalilić rođen je u Splitu 1938. godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1965. godine, a specijalizaciju iz opstetricije i ginekologije završio u SAD na Cleveland Clinic u Clevelandu. Po dolasku u Hrvatsku, nakon višegodišnjeg rada u SAD, zapošljava se u Centru za onkologiju i radioterapiju KBC Split gdje je radio kao ginekolog – onkolog. Od 1993. godine do odlaska u mirovinu obnašao je dužnost pročelnika županijskog Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb Županije splitsko – dalmatinske.
Za vrijeme Domovinskog rata bio je član Kriznog štaba općine Split, član Povjerenstva Ministarstva zdravstva za reorganizaciju Hitne medicinske pomoći i helikopterske službe, predsjednik Sanitetskog operativnog stožera Grada Splita, Odbora za humanitarnu pomoć prognanicima i izbjeglicama, Odbora za bolesti ovisnosti, stručni koordinator za PTSP stradalnicama, te član Povjerenstva za ljudska prava Splitsko – dalmatinske županije.
Brojni su interesi i volonterske aktivnosti dr. Kalilića, sudjelovao je , ne samo u  medicinskim nego i mnogim  humanitarnim aktivnostima od javnog interesa.
U 2015. godini njegov najveći volonterski pothvat je uspješna realizacija čišćenja i uređenja zapuštenog Parka Mladosti na Turskoj kuli koji je uspješno realiziran primjenom njegovog  projekta „Čist i uređen Park Mladosti“. Svojim velikim zalaganjem i dobrovoljnim radom, te organizacijom i koordinacijom brojnih volontera i donatora, dr. Kalilić je uspio kroz više mjeseci napornog rada svih sudionika, omogućiti građanima Grada Splita korištenje Parka mladosti za sigurnu i ugodnu šetnju , izlete i razne sportsko rekreacijske aktivnosti, čime je dao nemjerljiv doprinos našem Gradu.


Danijela Jelić - za promicanje humanih, humanitarnih i volonterskih akcija, te ljubav i brigu koju pruža djeci s poteškoćama u razvoju i djeci bez roditeljske skrbi
 
Danijela Jelić, diplomirana defektologinja, rođena je 1944. godine u Zagrebu. Cijeli radni vijek provela je radeći s osobama s intelektualnim teškoćama i s osobama oštećena sluha do umirovljenja 1997. godine.
Inicijator je niza zakonskih izmjena i niza novih metoda i projekata u zbrinjavanju i unaprjeđenju života osoba s poteškoćama u razvoju ali i mladih koji s 18 godina moraju napustiti domove za djecu, te projekta zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Grada Splita i okolice.
U lipnju 2000. godine osniva Udrugu za inkluziju „Lastavice“ za osobe s teškoćama u razvoju te djecu i mlade bez adekvatne roditeljske skrbi koji su dio života morali provesti u domu, čija je predsjednica od osnivanja do danas.  Najznačajniji projekti su svakako „Laste savijaju gnijezdo“ i „Svaka lasta čini proljeće“ sa ciljem prikupljanja sredstava za kupnju stanova za stanovanje osoba  s poteškoćama u razvoju, te mladih bez roditeljske skrbi. U Splitu danas djeluje 11 stambenih zajednica u kojima živi 35 korisnika. U 2015. godini nastavljen je plan razvoja „Lastavice“ osnivanjem stambenih zajednica za samostalno stanovanje u Sinju, Imotskom, Drnišu odnosno područjima gdje su definirane potrebe. Prva takva osnovana je u Runovićima u kojima trenutno živi 8 korisnika.
Svojim inovativnim projektima koji su dobili i pravnu regulativu u Republici Hrvatskoj, a koje su nakon Splita, prihvatile i druge sredine, Danijela Jelić je dala nemjerljiv doprinos razvoju socijalnih usluga, integraciji i socijalizaciji osoba u potrebi.

 


U kategoriji skupne nagrade u 2015. godini, nagrađeni su:


Udruga za osobe s cerebralnom paralizom Srce Split – za niz uspješnih projekata u 2015. godini s ciljem poboljšanja života i  unaprjeđenja cjelokupnog procesa uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice

Udruga za osobe s cerebralnom paralizom Srce Split osnovana je 1995. godine. Udruga ima šezdeset šest članova , mladih osoba s invaliditetom u dobi od 17 do 33 godine i njihovih roditelja. Članovi udruge teško su pokretni ili nepokretni i trebaju pratnju i pomoć druge osobe za obavljanje osnovnih životnih funkcija. U proteklih dvadeset godina svog djelovanja udruga je nizom aktivnosti i projektima provodila svoju misiju koja obuhvaća unapređenje cjelokupnog procesa uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice s ciljem da njezini članovi, uz podršku, razvijaju preostale sposobnosti. Svim članovima na raspolaganju su terapijske radionice: glazbena, radnookupacijska, psihološka podrška, fizikalna terapija, kreativna vježbaonica, radionica za roditelje, sportske aktivnosti ( kuglanje i terapijsko jahanje ) druženje i izleti.
Posebno uspješna bila je 2015. godina koja je plod višegodišnjeg kvalitetnog rada i upornosti članova udruge i njihovih obitelji, te terapeuta i volontera koji sudjeluju u radu udruge.  Mjuzikl „Srce na sceni“ u izvedbi članova udruge, izveden je u sklopu 25. Marulićevih dana, 61. Splitskom ljetu,  povodom Svjetskog dana kazališta, Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, te Festivalu profesionalnih dječjih kazališta“ Naj naj“ u Zagrebu gdje su nagrađeni nagradom „Zlatna Žar ptica“. U prosincu 2015. godine na pozornici HNK premijerno je izveden koncert „Ča smo na ovom svitu“, uz pratnju mandolinskog orkestra „Sanctus Domnio“, i niz drugih nastupa od kojih je svaki iznimno postignuće i korak naprijed prema kvalitetnijem životu  osoba s invaliditetom i njihovom uključivanju u život zajednice.


Hrvatska ratna mornarica - za aktivno promicanje ugleda Grada Splita i RH u međunarodnom okruženju, te uspješnu suradnju s Gradom Splitom u svim područjima

Osnovana je 1991. godine, u ratnom vihoru, a ove 2016. godine proslavit će svoju dvadeset i petu godišnjicu osnutka.  Hrvatska ratna mornarica je grana Oružanih snaga RH. Njezina uloga i namjena je štititi integritet i suverenitet RH na moru i uz more. Nositeljica je i organizatorica pomorske obrane RH.
Pored temeljne zadaće, Hrvatska ratna mornarica nizom aktivnosti sudjeluje u društvenom životu Grada Splita što pridonosi boljoj kvaliteti života zajednice, te promociji ugleda Grada Splita i RH u međunarodnom okruženju.
U 2015. godini nastavljen je niz uspješnih aktivnosti Hrvatske ratne mornarice. Ratnu luku Lora i Grad Split posjetilo je devetnaest ratnih brodova NATO saveza i ostalih partnerskih zemalja kojima je HRM bila domaćin, u Splitu je  održana  međunarodna izložba obrambene industrije „ASDA 201“, HRM je sudjelovala u raznim aktivnostima, vježbama i operacijama što je pridonijelo turističkoj promociji našega Grada i ugledu Grada Splita i RH. Također su i brojne humanitarne aktivnosti od traganja i spašavanja na moru, akcije darivanja krvi, akcije prikupljanja pomoći socijalno ugroženim građanima i  potpora ustanovama socijalne skrbi. Zapažena je i suradnja s  različitim udrugama i institucijama od braniteljskih udruga, Sveučilištem u Splitu, sportskim klubovima. HRM je posebno aktivna u akcijama zaštite i čišćenja okoliša posebno podmorja.
U akcijama traganja i spašavanja na moru, mornar Toni Čančar sudjelovao je u spašavanju djevojčice koja je pala u more, a posada broda „Andrije Mohorovičić“  u spašavanju 2516 emigranata za koja humana djela su nagrađeni nagradom Ponos Hrvatske 2015. godine.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba