index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Mjesna samouprava
Zaštita i spašavanje
Zaštita od požara, zaštita na radu i prevenci ...
Vijesti
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - sfinga

Odsjek za zaštitu od požara, zaštitu na radu i prevenciju kriminaliteta

Djelokrug rada
Obavlja poslove u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara i vatrogastva, prevencije kriminaliteta, te izvršenja programa i planova operativnih snaga vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja. Također, u Odsjeku se obavljaju poslovi zaštite na radu i zaštite od požara u objektima koje koriste upravna tijela Grada Splita.


> Zaključak o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2017. godini

> Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2017. godinu.

> Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Revizija 1, za područje Grada Splita

> Plan zaštite i spašavanja za Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita br. 44/11)

> Zaključak o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2016. godini (Službeni glasnik Grada Splita br. 32/16)

> Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Splita 28/16)

> Procjena rizika Grada Splita

> Pravilnik o zaštiti na radu (Službeni glasnik Grada Splita br. 2/17)

> Plan evakuacije i spašavanja (Službeni glasnik Grada Splita br. 29/16) 

Print

Obrađeni podaci o šteti uzrokovanoj požarom

U utorak, 12. rujna 2017. Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije dostavljeni su obrađeni podaci o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom uslijed požara koji je 17. srpnja 2017. zahvatio područje Grada Splita.

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba