index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Odsjek za zaštitu od požara, zaštitu na radu i prevenciju kriminaliteta

Djelokrug rada
Obavlja poslove u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara i vatrogastva, prevencije kriminaliteta, te izvršenja programa i planova operativnih snaga vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja. Također, u Odsjeku se obavljaju poslovi zaštite na radu i zaštite od požara u objektima koje koriste upravna tijela Grada Splita.


> Zaključak o usklađivanju Plana zaštite od požara Grada Splita u 2017. godini

> Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2017. godinu.

> Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Revizija 1, za područje Grada Splita

> Plan zaštite i spašavanja za Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita br. 44/11)

> Procjena rizika Grada Splita

> Pravilnik o zaštiti na radu (Službeni glasnik Grada Splita br. 2/17)

> Plan evakuacije i spašavanja (Službeni glasnik Grada Splita br. 29/16) 

Print

Obrađeni podaci o šteti uzrokovanoj požarom

U utorak, 12. rujna 2017. Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije dostavljeni su obrađeni podaci o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom uslijed požara koji je 17. srpnja 2017. zahvatio područje Grada Splita.

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba