index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija

Urbana aglomeracija Split

Karta Urbane aglomeracije Split_2016.jpg

Održan sedmi sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split

Sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem su sudjelovali gradonačelnici i načelnici gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split, te njihove zamjene, kao i Marija Vučica, predstavnica Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije održan je u srijedu u splitskoj Gradskoj upravi.

više

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Splita za razdoblje do kraja 2020. godine

više

Javni poziv za iskazivanje prijedloga i primjedbi na nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.

Izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje od 2015. do 2020. godine je došla do samog kraja. Grad Split, kao nositelj Urbane aglomeracije Split želi na što transparentniji način kreirati pravac budućeg razvoja Urbane aglomeracije Split, ...

više

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.


> Obrazac za identifikaciju razvojnih projekata

> Obrazac za identifikaciju soft projekata
više

Zakonodavni okvir

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), koji je na snazi od 01. siječnja 2015. godine, ima za cilj jačanje urbane dimenzije politike regionalnoga razvoja, te se istim definiraju obuhvati urbanih područja te izrada Strategije razvoja urbanih područja.

više

Integrirani pristup teritorijalnom razvoju – ITU mehanizam

ITU je novi mehanizam, kako u EU tako i u RH, uveden u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u svrhu jačanja uloge najvećih gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Urbanim područjima u RH na  raspolaganju je 345 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu specifičnih ciljeva ITU mehanizma za 2014.-2020.

više

Natječajni postupak za odabir ITU urbanih područja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU planira raspisivanje natječaja tijekom ožujka 2016. za odabir urbanih područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam.

više

Obuhvat Urbane aglomeracije Split

Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split donio je ministar regionalnoga razvoja i fondova EU 30. studenog 2015. godine, a istu čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć i Općina Podstrana.

više

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split

Početkom rujna 2015. je potpisan Sporazum o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split između Grada Splita, kao nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split i Sveučilišta u Splitu, kao izrađivača Strategije.

više

Partnersko vijeće  Urbane aglomeracije Split

Partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika,  prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj.

više

Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Split

Koordinacijsko vijeće se sastoji od gradonačelnika/načelnika (i njihovih zamjenika) svih gradova i općina koje ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split. Koordinacijsko vijeće raspravlja o Strategiji te projektima za provedbu na području Urbane aglomeracije.

više

Radne skupine Urbane aglomeracije Split

Radne skupine se sastoje od članova partnerskog vijeća te stručnih osoba za pojedina područja i sektore. Radne skupine sastaju se radi savjetovanja, predlaganja i usmjeravanja procesa izrade Strategije.

više

Fokus grupe Urbane aglomeracije Split

U svrhu izrade što kvalitetnije i sveobuhvatnije Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split formirane su Fokus grupe ključnih dionika iz različitih sektora.
više

Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

Za operacionalizaciju i učinkovitu provedbu Strategije Grad Split u suradnji s ostalim JLS Urbane aglomeracije Split izrađuje akcijski plan za trogodišnje razdoblje.

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba