index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Vijećnici Gradskog vijeća
Radna tijela Gradskog vijeća
Izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
Akti Gradskoga vijeća
Informacije o nazočnosti sjednicama
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija
Split - Riva /2/

Sjednice Gradskog vijeća u 2015. godini

30. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 3. i 4. 11. 2015.
više
Obavijest o nastavku 29. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 5. 10. 2015.
više
29. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 30. 09. 2015.
više
28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 14. 7. 2015.
više
27. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 18.5.2015. - tematska rasprava Izmjene i dopune PPUG-a i Izmjene i dopune GUP-a
više
Nastavak 26. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 20.4.2015.
više
26. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 16.4.2015.
više
25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava - izvansudska nagodba između "A-COSMOS" d.d. Ljubljana i "PROMET" d.o.o. Split - 25.02.2015.
više
Nastavak 24. sjednice Gradskoga vijeća - 19.02.2015.
više
24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 12. 2. 2015.
više
Nastavak 23. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. 1. 2015. - tematska rasprava o "Turističkoj palači" u Splitu
više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba