index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva

Proračun Grada Splita


Upute za izradu proračuna Grada Splita za 2020. - 2022.

više

Nacrt polugodišnjeg obračuna Grada Splita za I-VI/2019

više

Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2018. godinu

više

Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita u periodu I-VI/2018.

više

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

više

Proračun u malom Grada Splita za 2019. godinu

više

Nacrt prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2019. godinu

više

Nacrt Prijedloga proračuna Grada Splita za 2019. Godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

više

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2018. godinu

više

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

više

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za 2017. godinu

više

Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

više

Konsolidirani financijski izvještaj za 2017. godinu

više

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

više

Proračun u malom Grada Splita za 2018. godinu

više

Proračun Grada Splita za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

više

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.

više

Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Splita za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

više

Nacrt Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2018. godinu

više

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

više

Proračun Grada Splita za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

više

Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I.-VI./2017. godine

više

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Grada Splita za razdoblje travanj-lipanj 2017. godine

više

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2016. godinu

više

Prijedlog proračuna Grada Splita za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

više

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1-12.2016. godine

više

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

više

Prijedlog odluke o privremenom financiranju Grada Splita za prvo tromjesečje 2017. godine 

više

Prijedlog proračuna Grada Splita za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

više

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu

više

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

više

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2016.

više

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1-12.2015. godine

više

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

više

Proračun Grada Splita za 2016. godinu s projekcijama za 2017. – 2018. godinu
i Odluka o izvršenju proračuna Grada Splita za 2016. godinu
(službeni glasnik Grada Splita br. 46/15)


Proračun u malom Grada Splita za 2016.


Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu.

više

Godišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

više

Proračun Grada Splita za razdoblje 2015. - 2017.

 


Odluka o izvršavanju Proračuna  Grada Splita za 2015. godinu


Proračun u malom Grada Splita za 2015.Rebalans proračuna za 2014.

 

Proračun za 2014.

 

Proračun za 2013.


Rebalans proračuna za 2012.

 

Proračun za 2012.

 

Rebalans Proračuna za 2011.

 

Proračun za 2011.

  • Nacrt Proračuna Grada Splita za 2011. godinu

 

Proračun za 2010.

 

Proračun za 2009.

 

Proračun za 2008.

 

Proračun za 2007.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba