index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Pjaca

Vijesti iz službe za informatiku

Izgradnja optičke mrežne infrastrukture u gradu Splitu

Ovim projektom Grad Split će dobiti vlastitu mrežu širokog dosega na koju će se spajati sva gradska poduzeća i ustanove, gradski kotarevi, muzeji, vrtići, te ostale interesantne lokacije preko kojih će građani moći pristupati uslugama gradske uprave.
više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba