index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uređenje
Odsjek za graditeljstvo
Odsjek za pravne poslove
Vijesti iz službe Prostornog uređenja i gradi ...
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Riva zidine

Odsjek za pravne poslove

Djelokrug rada
Odsjek za pravne poslove je dio Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo nadležan je za izdavanje dozvola za gradnju na  području Grada Splita sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja,  Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13),  Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) i  Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13). Odsjek za pravne poslove rješava predmete u žalbenom postupku.


Radno vrijeme Upravnog odjela  sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 8.00 do 12.00 sati.


Na ovoj Internet stranici možete preuzeti i obrazac zahtjeva uz koji prilažete Vašu dokumentaciju.


Ciljevi
Rad ovog Odsjeka, kao dijela Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo i čitave gradske uprave, učiniti da bude prepoznatljiv po učinkovitosti, brzini i protočnosti te da bude poticaj realizaciji projekata na području grada Splita.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba