index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva /2/

Odsjek za graditeljstvo

Voditeljica odsjeka
Lada Pocrnić Mladinić
Tel: 021/310-267
E-mail: lada.pocrnicmladinic@split.hr


Djelokrug rada
Odsjek za graditeljstvo je dio Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.  Odsjek za graditeljstvo nadležan je za izdavanje dozvola za gradnju na  području Grada Splita sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja i Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13). U nadležnosti  Upravnog odjela je i izdavanje rješenje o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13)


Dozvole za gradnju i drugi akti koje izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo:

građevinska dozvola
uporabna dozvola
potvrda o „etažiranju“ građevine
rješenje o izvedenom stanju


ostali akte iz nadležnosti Odsjeka


Radno vrijeme Upravnog odjela  sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 8.00 do 12.00 sati.


Na ovoj Internet stranici možete preuzeti i obrazac zahtjeva uz koji prilažete Vašu dokumentaciju.


Ciljevi
Rad ovog Odsjeka, kao dijela Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo i čitave gradske uprave, učiniti da bude prepoznatljiv po učinkovitosti, brzini i protočnosti te da bude poticaj realizaciji projekata na području grada Splita.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba