index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Odsjek za međunarodne poslove

Djelokrug rada
Grad Split surađuje sa stranim gradovima i jedinicama u rangu jedinica lokalne samouprave, međunarodnim organizacijama i institucijama. U dijelu međunarodne suradnje posebno skrbi o suradnji s organizacijama, udrugama i institucijama naših iseljenika, očuvanju i razvijanju postojećeg nivoa odnosa i proširenjem na druga potencijalna područja suradnje.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba