index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Vijećnici Gradskog vijeća
Radna tijela Gradskog vijeća
Izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Sustipan /4/

Gradsko vijeće

Djelokrug rada

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave. Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika, koji su izabrani na osnovu rezultata provedenih izbora. Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.
Na prvoj sjednici Vijeća bira se Mandatna komisija, koja izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika.
Nakon toga Predsjednik Vijeća i vijećnici polažu Prisegu (usmeno i potpisom napisanog teksta Prisege).
Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.
Gradsko vijeće donosi Statut, gradski proračun, odluke, preporuke, rješenja i zaključke iz svoje nadležnosti te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih akata koje donosi.
Daljnji rad Vijeća odvija se u skladu sa Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Splita.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita

Statut Grada Splita (Pročišćeni tekst) 

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Splita

Print

Službena izviješča gradskih vijećnika za 2017. godinu.

(do prestanka mandata)
više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba