index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Zamjenici gradonačelnika
Ured grada
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Arhiva vijesti


main_galerija
Split - Riva zidine

Ured Grada

pročelnica Ureda Grada
Marina Protić
tel: 021/310-040
e-mail: marina.protic@split.hr


Djelokrug rada
u Uredu se obavljaju pravno-normativni poslovi za Gradonačelnika, stručno-organizacijski poslovi Gradskoga vijeća i tijela Gradskoga vijeća, suradnja s građanima, te udrugama mladih, udrugama civilnog društva, a koje nisu resorno vezane za određena upravna tijela, prava na pristup informacijama, poslovi praćenja i unaprjeđenja organizacijsko-funkcionalnog stanja i rada upravnih tijela, protokolarni poslovi za potrebe gradonačelnika i njegovih zamjenika, medijske prezentacije, poslovi informiranja i odnosa s javnošću, prijema građana, organiziranje svečanih sjednica Gradskoga vijeća, suradnja Grada s nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama, te gradovima i institucijama u okvirima međunarodne suradnje sukladno propisanim ovlaštenjima.
Obavljaju se i savjetodavno - stručni (i konzultantski) poslovi iz pojedinih područja rada za potrebe Grada i Gradonačelnika vezani za globalnu problematiku razvoja grada, razvoj pojedinačnih projekata izravno i/ili koordiniranjem i stručnim usmjeravanjem  rada upravnih tijela Grada te suradnjom s državnim i drugim tijelima i institucijama.
U okviru Ureda objedinjavaju se i/ili planiraju programi od posebnog interesa za Grad u svim područjima rada, i na nivou ukupne organizacije (ustroja) koordinira se organiziranje i praćenje njihovog provođenja, te se sukladno mogućnostima Grada međusobno usklađuju. Obavljaju se potrebne analize stanja u svim područjima, predlažu se prioriteti i potrebe apliciranja potencijala Grada u pojedinim područjima. 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba