index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Zamjenici gradonačelnika
Ured grada
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija
Split - Tomića stina

Ured Grada

pročelnica Ureda Grada
Marina Protić
tel: 021/310-040
e-mail: marina.protic@split.hr


Djelokrug rada
u Uredu se obavljaju pravno-normativni poslovi za Gradonačelnika, stručno-organizacijski poslovi Gradskoga vijeća i tijela Gradskoga vijeća, suradnja s građanima, te udrugama mladih, udrugama civilnog društva, a koje nisu resorno vezane za određena upravna tijela, prava na pristup informacijama, poslovi praćenja i unaprjeđenja organizacijsko-funkcionalnog stanja i rada upravnih tijela, protokolarni poslovi za potrebe gradonačelnika i njegovih zamjenika, medijske prezentacije, poslovi informiranja i odnosa s javnošću, prijema građana, organiziranje svečanih sjednica Gradskoga vijeća, suradnja Grada s nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama, te gradovima i institucijama u okvirima međunarodne suradnje sukladno propisanim ovlaštenjima.
Obavljaju se i savjetodavno - stručni (i konzultantski) poslovi iz pojedinih područja rada za potrebe Grada i Gradonačelnika vezani za globalnu problematiku razvoja grada, razvoj pojedinačnih projekata izravno i/ili koordiniranjem i stručnim usmjeravanjem  rada upravnih tijela Grada te suradnjom s državnim i drugim tijelima i institucijama.
U okviru Ureda objedinjavaju se i/ili planiraju programi od posebnog interesa za Grad u svim područjima rada, i na nivou ukupne organizacije (ustroja) koordinira se organiziranje i praćenje njihovog provođenja, te se sukladno mogućnostima Grada međusobno usklađuju. Obavljaju se potrebne analize stanja u svim područjima, predlažu se prioriteti i potrebe apliciranja potencijala Grada u pojedinim područjima. 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba