index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Pročelnik
Vojković, Teo
tel: 021/310-332,
e-mail: teo.vojkovic@split.hr


Djelokrug rada
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo,  neposredno provodi propise iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva i u prvom stupnju odlučuje o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u oblasti prostornog uređenja i graditeljstva.


U okviru svog djelokruga rada Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo nadležan je za izdavanje akata za provedbu prostornih planova i dozvola za gradnju na  području Grada Splita sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja,  Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13). U nadležnosti  Upravnog odjela je i izdavanje rješenje o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13)


Rad Upravnog odjela organiziran je u tri Odsjeka i to:
Odsjek za prostorno uređenje
Odsjek za graditeljstvo
Odsjek za pravne poslove


Dozvole za gradnju i drugi akti koje izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo:

lokacijska dozvola
lokacijska informacija
rješenje o utvrđivanju građevne čestice
potvrda parcelacijskog elaborata
dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
građevinska dozvola
uporabna dozvola
potvrda o „etažiranju“ građevine
rješenje o izvedenom stanju


ostali akte iz nadležnosti Upravnog odjela
Radno vrijeme Upravnog odjela  sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 8.00 do 12.00 sati.


Na ovoj Internet stranici možete preuzeti i obrazac zahtjeva uz koji prilažete Vašu dokumentaciju.


Ciljevi
Rad ovog Upravnoj odjela treba učiniti da bude prepoznatljiv po učinkovitosti, brzini i protočnosti te da bude poticaj realizaciji projekata na području grada Splita.

Print

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete za izradu idejnog i/ili glavnog projekta, ovisno o vrsti zahvata u prostoru

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba