index
Prevencija kriminaliteta
Vijesti
Članovi vijeća
Program rada vijeća
Projekti
Savjeti za građane
Kontakt policajcimain_galerija

Program rada Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada splita

Vijeće za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području  grada Splita  temelji svoj rad na činjenicama da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, te da je kriminalitet složen problem koji ne može riješiti niti jedna društvena institucija samostalno bez angažiranja šire zajednice.

Cilj Vijeća je preventivnim aktivnostima utjecati na smanjenje kriminaliteta i osjećaja nesigurnosti kod građana te povećanje ukupne kvalitete života.

Zadaća vijeća je utvrđivanje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita te sukladno planiranom programu rada, razmatranje stanja kriminaliteta na području grada Splita, razmatranje i predlaganje  mjera nadležnim tijelima za poboljšanje osobne sigurnosti građana i materijalnih dobara, poticanje i razvijanje programa prevencije kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje sa tijelima javne vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana , suzbijanje nasilja na javnim mjestima, u obitelji, delinkvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabe droga te na drugi način pridonijeti prevenciji kriminaliteta.

Članovi Vijeća, nakon temeljite  i stručne analize stanja, odlučuju se za provedbu pojedinih projekata za čiju se realizaciju mogu formirati radne skupine.

U radnim skupinama mogu sudjelovati građani i predstavnici institucija koji mogu pružiti stručnu, materijalnu ili drugu pomoć u povećanju sigurnosti i kvalitete života u gradu.

Sukladno svojim zadaćama, Vijeće donosi program rada uz prethodno mišljenje gradskog Vijeća Grada Splita. Sredstva za provođenje programa osiguravaju se u proračunu grada Splita.

Rad Vijeća je javan.

Print

 


Usvojen prijedlog Strategije unaprjeđenja prevencije kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2017.-2019. godina

Dana 6. veljače 2017. godine održan je sastanak Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita na kojem je većinom glasova nazočnih donesen niz zaključaka:
više

Donesena Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta

Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na podruĉju grada Splita izradilo je Strategiju unaprjeđenja prevencije kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2013. – 2015. godine.
više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba