index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Sustipan /4/

Odsjek za tehničke poslove

Opis poslova
U Odsjeku za tehničke poslove obavljaju se tehnički poslovi vezani za sanaciju - rekonstrukciju poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada Splita i vrši stručni nadzor nad radovima; vrši izmjera i bodovanje stanova; izrađuju i revidiraju troškovnici; izrađuju elaborati etažiranja i tlocrti poslovnih prostora i stanova; organizira i sudjeluje u primopredaji poslovnih prostora i stanova te sudjeluje kao tehnička ispomoć u postupcima deložacija i ispražnjenja poslovnih prostora i stanova; izdaje naloge za hitne intervencije radi otklona kvarova i šteta nastalih u poslovnim prostorima i stanovima; izdaje suglasnosti za radove u poslovnim prostorima i stanovima; obavlja poslove razdvajanja električnih i vodovodnih instalacija u poslovnim prostorima i stanovima; vrši provjera trošila vode i električne energije u poslovnim prostorima i stanovima u gradskom vlasništvu.

U sklopu Odsjeka obavljaju se poslovi vezani za osiguranje imovine Grada Splita i putno zdravstvenog osiguranja, poslovi pričuve i obrada računa naknade za uređenje voda za poslovne prostore, garaže  i stanove u vlasništvu Grada Splita.
U Odsjeku se obavljaju i pravni poslovi na upisu prava vlasništa nekretnina, prijenosa vlasništva na nekretninama upisanim u katastarskim operatima i zemljišnim knjigama, izdavanja tabularnih izjava i brisovnih očitovanja radi upisa nekretnina u zemljišne knjige, te očitovanja na ponude u vezi prava prvokupa nekretnina po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba