index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - noću

Odsjek za poslove stanovanja

Opis poslova
U Odsjeku za poslove stanovanja obavljaju se poslovi evidencije stanova kojima gospodari  Grad Split te evidencije ugovora o najmu koje drugi vlasnici dostavljaju Gradu u izvršavanju zakonske obveze; izrađuju se prijedlozi općih i pojedinačnih akata iz stambene oblasti u nadležnosti Grada; pripremaju se i raspisuju javni natječaji: za davanje u najam stanova, za tržišnu prodaju i za kupnju stanova u POS-u; obavljaju se svi poslovi vezani za davanje u najam stanova (prvo sklapanje i obnova ugovora), te kontrola korištenja stanova putem očevida i na drugi način, pripremaju se i izrađuju kupoprodajni ugovori za stanove sa stanarskim pravom, za tržišnu prodaju i ostali ugovori, izrađuju se kalkulacije kupoprodajne cijene stana ne samo za potrebe Grada kao prodavatelja nego i na zahtjev suda i upravnog tijela, izrađuju se izračuni zaštićene najamnine po zahtjevu vlasnika stanova odnosno zaštićenih najmoprimca, izdaju se različite potvrde tijelima i građanima o podacima iz službene evidencije stanova i stambenih zgrada; iniciraju se sudski postupci za iseljenje bespravnih korisnika stanova putem Odsjeka za zaštitu imovine i prava te ovaj Odsjek sudjeluje u postupcima ovrhe ispražnjenjem.

Obavljaju se poslovi kontinuiranog praćenja naplate potraživanja iz osnova korištenja stanova, upućuju opomene dužnicima, pripremaju prijedlozi za ovrhe, surađuje s javnim bilježnikom i sudom u ovršnim postupcima; iz  arhive stanova i stambenih zgrada bivšeg Fonda u stambenom gospodarstvu izdaju se dokumenti i podaci na zahtjev građana, suda, upravnih tijela i pravnih osoba; obavljaju se i poslovi zastupanja Grada u postupcima naknade za oduzete stanove te u stambenim postupcima pred tijelom državne uprave.

Print

Popis stanova kojima gospodari Grad Split

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba