index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Odsjek za poslovne prostore
Odsjek za poslove stanovanja
Odsjek za tehničke poslove
Odsjek za zaštitu imovine i prava
Vijesti iz službe pravne zaštite za stanove i ...
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split_Sustipan_3

Odsjek za poslove stanovanja

Opis poslova
U Odsjeku za poslove stanovanja obavljaju se poslovi evidencije stanova kojima gospodari  Grad Split te evidencije ugovora o najmu koje drugi vlasnici dostavljaju Gradu u izvršavanju zakonske obveze; izrađuju se prijedlozi općih i pojedinačnih akata iz stambene oblasti u nadležnosti Grada; pripremaju se i raspisuju javni natječaji: za davanje u najam stanova, za tržišnu prodaju i za kupnju stanova u POS-u; obavljaju se svi poslovi vezani za davanje u najam stanova (prvo sklapanje i obnova ugovora), te kontrola korištenja stanova putem očevida i na drugi način, pripremaju se i izrađuju kupoprodajni ugovori za stanove sa stanarskim pravom, za tržišnu prodaju i ostali ugovori, izrađuju se kalkulacije kupoprodajne cijene stana ne samo za potrebe Grada kao prodavatelja nego i na zahtjev suda i upravnog tijela, izrađuju se izračuni zaštićene najamnine po zahtjevu vlasnika stanova odnosno zaštićenih najmoprimca, izdaju se različite potvrde tijelima i građanima o podacima iz službene evidencije stanova i stambenih zgrada; iniciraju se sudski postupci za iseljenje bespravnih korisnika stanova putem Odsjeka za zaštitu imovine i prava te ovaj Odsjek sudjeluje u postupcima ovrhe ispražnjenjem.

Obavljaju se poslovi kontinuiranog praćenja naplate potraživanja iz osnova korištenja stanova, upućuju opomene dužnicima, pripremaju prijedlozi za ovrhe, surađuje s javnim bilježnikom i sudom u ovršnim postupcima; iz  arhive stanova i stambenih zgrada bivšeg Fonda u stambenom gospodarstvu izdaju se dokumenti i podaci na zahtjev građana, suda, upravnih tijela i pravnih osoba; obavljaju se i poslovi zastupanja Grada u postupcima naknade za oduzete stanove te u stambenim postupcima pred tijelom državne uprave.

Print

Popis stanova kojima gospodari Grad Split

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba