index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva /2/

Odsjek za imovinskopravne poslove

Djelokrug rada
Uređivanje vlasničko-pravnih odnosa Grada Splita s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje čiji je investitor Grad Split, poslovi prikupljanja, sistematiziranja i tumačenja zemljišnoknjižne i geodetsko-katastarske dokumentacije te dokumentacije o izvanknjižnom stjecanju stvarnih prava; pokretanje upravnih postupaka izvlaštenja kada Grad na drugi način ne može urediti vlasničko-pravne odnose s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje; zastupanje  Grada u upravnim postupcima izvlaštenja i sklapanja nagodbe o naknadi:  - poslovi stručne analize u suradnji s drugim službama u cilju privođenja građevinskog zemljišta konačnoj namjeni sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, priprema nacrta zaključaka o  raspolaganju građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada putem javnog natječaja za izgradnju sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji te raspolaganju u svrhu formiranja građevinskih parcela po zahtjevima građana, priprema nacrta zaključaka s nacrtima ugovora o stjecanju, raspolaganju građevinskog zemljišta, te uređivanju vlasničko-pravnih odnosa i drugih stvarnih prava na građevinskom zemljištu, pravo građenja i pravo služnosti vodova (električnih, vodovodnih i sl.), razvrgnuće suvlasničke zajednice na zemljištu, ponude vlasnika zemljišta za otkup, poslovi analize procjene tržišne vrijednosti nekretnina iz elaborata stalnih sudskih vještaka, poslovi vezani za urbanu komasaciju, denacionalizaciju zahtjevi za kupoprodaju zemljišta u vlasništvu Grada radi formiranja parcele sukladno planskoj dokumentaciji u svrhu izgradnje planirane građevine zahtjevi radi formiranja parcele sukladno planskoj dokumentaciji u svrhu izgradnje planirane građevine zahtjevi za ustupanje prava građenja u svrhu uređenja imovinskopravnih odnosa za izgradnju predviđenu planskom dokumentacijom raspisivanje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje građevine predviđene urbanističkim planom zahtjevi za sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama, koji proizlazi iz rješenja o dodjeli zemljišta donesenog temeljem bivšeg Zakona o građevinskom zemljištu predaja po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji zahtjevi za priznavanje prava vlasništva na zemljištu u svrhu sređivanja zemljišnoknjižnog stanja, te razni slični zahtjevi (izdavanje tabularne isprave, ovjera potpisa na ugovoru između Općine Split i trećih, ispravak pogrešnog upisa u zemljišne knjige), sve u svrhu sređivanje zemljišnoknjižnog stanja na zemljištu zahtjevi za razvrgnuće suvlasničke zajednice Grada i trećih na građevinskom zemljištu prijave uzurpacije  zemljišta u vlasništvu Grada  radi poduzimanja potrebnih radnji (građevinska inspekcija, vlasnička tužba) zahtjevi HEP-a za kupoprodaju ili osnivanje prava građenja na zemljištu u svrhu izgradnje trafostanica zahtjevi za osnivanje prava služnosti  za postavljanje kabela, vodova, cijevi i sl. ispod površine zemljišta u vlasništvu Grada zahtjevi za osnivanje služnosti puta.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba