index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Odsjek za izgradnju
Odsjek za imovinskopravne poslove
Odsjek za geodeziju
Vijesti iz službe za imovinskopravne poslove
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Tomića stina

Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju

Pročelnik Ureda
Anto Krželj
tel: 021/310-140
fax: 021/310-139
e-mail: anto.krzelj@split.hr

Djelokrug rada
Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi s izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina visokogradnje u kojima se obavljaju javne službe iz djelokruga Grada (vrtići, škole, školske sportske dvorane i sl.) kojima je Grad investitor. Stručni poslovi naročito obuhvaćaju poslove pripreme izgradnje, iniciranje postupaka nabave izrade projektne dokumentacije, nabave izvođenja radova izgradnje te stručnog nadzora tih radova, izrađuje ugovore o obavljanju usluga i o izvođenju radova, prati realizaciju sklopljenih ugovora u tehničkom i financijskom smislu.

U dijelu imovinskopravnih poslova obavlja se imovinskopravna priprema vezana za izgradnju građevina kojima je Grad investitor a odnosi se na pribavljanje građevinskog zemljišta za izgradnju, sklapanje nagodbi s vlasnicima nekretnina, pokretanje postupaka izvlaštenja nekretnina pred nadležnim tijelom državne uprave te sudjelovanje u tom postupku, zatim raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada u svrhu provedbe prostorno-planskih dokumenata Grada (prodaja, zamjena prava vlasništva, osnivanje prava građenja, prava služnosti i dr.), priprema dokumentacije za uknjižbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama u korist Grada (pojedinačni ispravni postupci, uknjižba, zabilježba, predbilježba i sl.).

U okviru Službe vodi se katastar vodova obavljaju poslovi određivanja kućnih brojeva te vodi evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva.
Na nivou cijele Službe, a u suradnji s drugim tijelima, vodi stanje i posebnu brigu o stanju i gospodarenju građevnim zemljištem, te u tom dijelu predlaže propisane mjere. 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba