> Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje 2017. do 2022. godine na okoliš
 
 
Posljednja izmjena: 20.4.2018