index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Poziv za dostavu ponuda za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula za gradsku plažu Žnjan 2018./2019. godine

Spalatum D.M.C. d.o.o. kao vlasnik tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula za gradsku plažu Žnjan 2018./2019. godine poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula u razdoblju od 30. lipnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine.
Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog poziva na web stranicama Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr.
Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 10.04.2018. do 20.04.2018. godine.
Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu s prihvaćenim općim i posebnim uvjetima o najmu tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula s traženom dokumentacijom najkasnije do 20. travnja 2018. godine putem pošte ili neposredno u prostorije Spalatum D.M.C. d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21 000 Split, u periodu od 09:00 do 15:00.
Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave sve tražene dokaze sposobnosti, uredno popune i dostave Ponudu za sudjelovanje uz ponudu, prihvate opće i posebne uvjete o najmu ugostiteljskih i skladišnih modula dostave traženu dokumentaciju do naprijed navedenog roka.
Odluku o prihvatu ponude donosi Povjerenstvo za odabir najboljeg ponuđača za najam tipskih ugostiteljskih i skladišnih modula za gradsku plažu Žnjan 2018/2019, a organizator – Spalatum D.M.C. d.o.o. će odluku o izboru objaviti na web stranicama Spalatum D.M.C. d.o.o. www.spalatum-dmc.hr  24.04.2018. godine.
Otvaranje ponuda će biti javno u prostorijama Spalatum D.M.C.-a d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21 000 Split dana 20.04.2018. godine u 15:00, do kojeg trenutka moraju biti fizički dostavljene sve ponude.
Glavni kriterij odabira, nakon ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta biti će najveći ponuđeni iznos naknade ili zakupnine.
 
 
 
 
Za SPALATUM D.M.C. d.o.o.:Ante Šunjić, direktor

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba