index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

U promet puštena „Os 13“ na Pazdigradu

Danas je u promet puštena „Os 13“ – spojna cesta od Pazdigradske ulice do Puta Duilova te je tako bitno skraćen pristup novoj Osnovnoj školi Žnjan-Pazdigrad, kao i prometna komunikacija unutar tog dijela grada.

2018_03_09_Cesta_Pazdigrad_02.jpg Cestu je danas obišao zamjenik gradonačelnika Nino Vela u pratnji ovlaštene pročelnice Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Ane Pogorelić, nadzornog inženjera na gradilištu Nenada Vučetića i predstavnika izvođača radova iz tvrtke Point d.o.o.

Duljina „Osi 13“ je 181 metar, a u nju su uložena dva i pol milijuna kuna. Osim cestovne infrastrukture radovi su obuhvaćali i izgradnju pripadajućih instalacija, oborinsku odvodnju, odvodnju otpadnih voda, vodovod, elektroenergetsku mrežu i javnu rasvjetu te telekomunikacijske instalacije. U poprečnoj dispoziciji ulica je dvotračna – svaki trak je širine 3,25 metara sa obostranim nogostupima od  dva i pol metra. Radovi su započeli 15. studenog 2016. godine, a zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa prekidani su nekoliko puta.

Osim ove prometnice, Grad Split intenzivno radi i na realizaciji sličnih projekata na cijelom području grada koji će bitno poboljšati prometnu komunikaciju i javnu infrastrukturu.

Započeli su radovi na izgradnji dječjeg igrališta Sv. Spasa na Mejašima, a krajem ovog mjeseca krenut će izgradnja dječjeg igrališta na Spinutu u bana Berislavića te na Ravnim njivama ispred Dječjeg vrtića „Srećica“.

2018_03_09_Cesta_Pazdigrad_01.jpgDanas su započeli radovi na izgradnji objekta za Vatrogasce unutar Vile Dalmacije vrijedni gotovo milijun kuna. Do kraja travnja u izgradnju će i cesta Put Smokovika na sjeverozapadu Mejaša dužine oko 200 metara, koja ima vrlo sličan značaj kako i „Os 13“, odnosno bitno skraćuje prometovanje u tom dijelu grada. Za svibanj se očekuje početak radova na nathodniku u Vukovarskoj, zatim priključak na put Žnjana, te Janjevska ulica u GK Visoka.U planu za lipanj je početak realizacija projekta „Lovrinačka – Put Vrborana“ kojim će se omogućiti ulaz u zonu POS-a, ukinuti sadašnji peti trak u križanju i povećati sigurnost u prometu rekonstrukcijom križanja Lovrinačka-Vukovarska. Također će se krenuti i u izgradnju stubišta kod Dječjeg vrtića Margaritela do Šina i stubišta na Žnjanu. Stubišta su sa komunalnom infrastrukturom kojom se omogućuje spajanje ostatku naselja.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba