index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javni natječaj za financiranje projekata udruga

iz područja zaštite potrošača u 2018. godini

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini -

Datum raspisivanja Natječaja: 19. veljače 2018. godine
Rok za dostavu prijava: 21. ožujka 2018. godine> Tekst natječaja

> Upute za prijavitelje


Obrasci  za prijavu projekata udruga
A1. Obrazac opisa projekta 
A2. Obrazac proračuna projekta
A3. Obrazac izjave o partnerstvu
A4. Obrazac životopisa voditelja projekta
A5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
A6. Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora 
 
Obrazac za ocjenu projekata udruga
Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti projekta 
 
Obrasci za provedbu projekata udruga
C1. Obrazac ugovora o financiranju
C2. Obrazac za opisni izvještaj projekta
C3. Obrazac za financijski izvještaj provedbe projekta 


> Odluka o financiranju projekata po provedenom Javnom natječaju za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba