Javni poziv za isticanje kandidatura za Savjet mladih Grada Splita

Gradsko vijeće Grada Splita pokrenulo je postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te informiranja i savjetovanja mladih Grada Splita.

Tekst javnog poziva i obrasci


> Prijedlog teksta Javnog poziva

> Obrazac- prijavnica za isticanje kandidature

> Obrazac - izjava o prihvaćanju kandidature

> Obrazac-popis neformalne skupine mladih

 
 
Posljednja izmjena: 6.8.2018