index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Proračun Grada Splita za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Proračun Grada Splita za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu


Proračun 2018.-2020. - Opći dio

> Proračun 2018.-2020. - Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

> Proračun 2018.-2020. - Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

> Proračun 2018.-2020. - Nacionalne manjine

> Proračun 2018.-2020. - Ustanove kulture i JU Park šuma Marjan

> Proračun 2018.-2020. - Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

> Proračun 2018.-2020. - Predškolski odgoj

> Proračun 2018.-2020. - Osnovne škole i Centar za autizam

> Proračun 2018.-2020. - JU Sportski objekti

> Proračun 2018.-2020. - Javna vatrogasna postrojba grada Splita

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba