Program javnih potreba u kulturi Grada Splita 2018.I.      Javni poziv
II.     Upute za prijavitelje
III.    Opis i troškovnik projekta/programa
IV.     Elektronska prijavnica
V.      Kriteriji Vijeća u kulturi
         - film i medijska djelatnost
         - glazbeno-scenska djelatnost
         - knjiga, nakladništvo i knjižnična djelatnost
         - muzejsko-galerijske izložbene djelatnosti 
VI.     Obrazac izjave o partnerstvu
VII.    Obrazac Ugovora o financiranju projekta/programa
VIII.   Obrazac za opisno i financijsko izvještavanje


 
 
Posljednja izmjena: 10.10.2017