index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječaja
main_galerija

Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade

za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2017. godinu sa projekcijama za 2018.-2019. godinu

> Tekst Natječaja

> Upute za prijavitelje

 


Obrasci za prijavu projekata udruga


> Obrazac opisa projekta

> Obrazac proračuna projekta

> Obrazac izjave o partnerstvu  (ukoliko je primjenjivo)

> Obrazac životopisa voditelja projekta

> Obrazac izjave o financiranim projektima udruge

> Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

 


Obrazac za procjenu kvalitete projekta


> Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta

 


Obrasci za provedbu projekta udruga


> Obrazac Ugovora o financiranju

> Obrazac za Opisni izvještaj provedbe projekta

> Obrazac za Financijski izvještaj provedbe projekta

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba