index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - doček Gorana Ivaniševića

Proračun Grada Splita za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu


> Proračun za 2017 sa projekcijama za 2018-2019.

> Proračun 2017.-2019. - Opći dio

> Proračun 2017.-2019. - Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

> Proračun 2017.-2019. - Po programskoj klasifikaciji

> Proračun 2017.-2019. - Nacionalne manjine

> Proračun 2017.-2019. - Ustanove u kulturi i JU Park šuma Marjan

> Proračun 2017.-2019. - CZPRS

> Proračun 2017.-2019. - Vrtići

> Proračun 2017.-2019. - Škole

> Proračun 2017.-2019. - JUSO

> Proračun 2017.-2019. - JVP
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba