Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I.-VI./2017. godine


> Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI. 2017. godine

> Polugodišnji izvještaj 1.-6. 2017. - Opći dio

> Polugodišnji izvještaj 1.-6. 2017. - Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

> Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u periodu 1.-6. 2017.

> Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji u periodu 1.-6. 2017.

> Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u periodu 1.-6. 2017.

> Rashodi i izdaci po programskoj klas.- Odluka o privremenom financiranju za 1.-3. 2017.

> Referentna stranica 1.-6. 2017. - Grad

> Financijski izvještaj Grad - 1.-6. 2017.

> Referentna stranica 1.-6. 2017. - konsolidacija

> Konsolidirani financijski izvještaj - 1.-6. 2017.
 
 
Posljednja izmjena: 8.9.2017