index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split_Sustipan_3

Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I.-VI./2017. godine


> Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I-VI. 2017. godine

> Polugodišnji izvještaj 1.-6. 2017. - Opći dio

> Polugodišnji izvještaj 1.-6. 2017. - Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

> Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u periodu 1.-6. 2017.

> Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji u periodu 1.-6. 2017.

> Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u periodu 1.-6. 2017.

> Rashodi i izdaci po programskoj klas.- Odluka o privremenom financiranju za 1.-3. 2017.

> Referentna stranica 1.-6. 2017. - Grad

> Financijski izvještaj Grad - 1.-6. 2017.

> Referentna stranica 1.-6. 2017. - konsolidacija

> Konsolidirani financijski izvještaj - 1.-6. 2017.
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba