index
press.gif
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Tomića stina

Novčani bon za nabavku školskih udžbenika u školskoj godini 2017./18.

Grad Split će sukladno Odluci o socijalnoj skrbi osigurati novčani bon za pokriće dijela troškova nabavke školskih udžbenika učenicima/cama iz socijalno ugroženih obitelji koji/e pohađaju I – VIII razreda neke od 27 osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split, kao i za sve učenike/ice I - VIII razreda koji sa svojim roditeljima/skrbnicima/udomiteljima imaju prebivalište na području Grada Splita a pohađaju neku od osnovnih škola na području drugih, susjednih gradova i općina.

2014_03_15_Banovina_01.jpg Za učenike/ce iz kategorija* određenih Odlukom o socijalnoj skrbi koji/e su polaznici I - IV razreda osigurat će se novčani bon za pokriće dijela troškova nabavke odabranih udžbenika i školskog pribora u iznosu od 600,00 kuna, a za polaznike/ce V - VIII razreda novčani bon u iznosu od 700,00 kuna.
Pravo na novčani bon ostvaruju učenika/ca od I - VIII razreda uz uvjet da  jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva:
1. Učenici/ce iz obitelji čiji prihod po članu ne prelazi 1000,00 kuna mjesečno, a što se dokazuje potvrdama Porezne uprave o visini dohotka i primitaka,
2. Učenici/ce iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnik/udomitelj nezaposleni, koji svoj status dokazuju potvrdom područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
3. Učenici/ce iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da primaju dječji doplatak, što se dokazuje preslikom izvadaka iz matice rođenih za svako dijete i rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu na doplatak za dijete.
Pored navedene dokumentacije roditelji/skrbnici/udomitelji su dužni dostaviti: presliku osobne iskaznice jednog roditelja/skrbnika/udomitelja, OIB roditelja/skrbnika/udomitelja i uvjerenje škole iz koje je vidljivo u koji je razred učenik/ca upisan/a u školskoj godini 2017./2018. ili presliku svjedodžbe završenog razreda osnovne škole.
Postupak za ostvarivanje prava učenika/ca I – VIII razreda na novčani bon je objavljen na www.split.hr i u svim osnovnim školama u Splitu, a uključuje sljedeće: roditelj/skrbnik/ udomitelj učenika/ce preuzima obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčani bon za kupnju školskih udžbenika u školi prema upisu učenika/ce ili na Internetskoj stranici www.split.hr te ispunjeni zahtjev s kompletiranom dokumentacijom predaje u tajništvo škole radnim danom od 9.00 sati do 12.00 sati najkasnije do 30.6.2017. godine (zahtjev s kompletiranom dokumentacijom za učenika/cu s prebivalištem na području Grada Splita koji/a pohađa I - VIII razreda u nekoj od osnovnih škola na području drugih gradova se dostavlja u centralnu pisarnicu Grada Splita do istog datuma). Zahtjev s potrebnom dokumentacijom može se poslati poštom ili osobno donijeti u centralnu pisarnicu.
Bonovi odobreni za učenike/ce I - VIII razreda će se preuzimati u tajništvu škole koju pohađa učenik/ca radnim danom od 9.00 sati do 12.00 sati počevši od 28.8.2017. g. do 8.9.2017. godine (bonovi odobreni za učenike/ce upisane u I - VIII razreda koji/e pohađaju osnovnu školu na području drugih gradova i općina će se preuzimati u istom razdoblju u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita radnim danom od 9.00 sati do 12.00 sati na adresi Split, Obala kneza Branimira 17, I kat.
Učenici/ce koji su prošle godine ostvarili pravo na pomoć za kupnju školskih udžbenika (pravo na novčani bon) imaju to pravo do kraja osnovnoškolskog obrazovanja pod uvjetom da se ne promjene činjenice i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava, te nije potrebno da ponovno podnose zahtjev. Ti učenici/ce će također preuzeti novčane bonove u svojim školama (ili u Upravnom odjelu) u gore navedenim terminima.Novčani bon neće se odobriti učenicima/cama koji su pravo na pomoć za nabavku udžbenika u školskoj godini 2017./18. ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba