index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Riva zidine

17. svibnja 2017. - objava konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.

Povjerenica Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Splita je 12. svibnja 2017. godine donijela Zaključak o utvrđivanju Konačne liste stipendista i korisnika naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija u školskoj/ akademskoj godini 2016./2017.

Temeljem Zaključka o broju i mjesečnoj visini stipendija za školsku godinu 2016./2017. KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2181/01-09-01/05/16-5 kojeg je Gradonačelnik Grada Splita donio 7. studenoga 2016. godine, za školsku/akademsku godinu 2016./2017. definiran je broj stipendija po kategorijama korisnika:

- 20 za učenike srednjih škola,
- 80 za redovne studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija,
- 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija.


Povjerenstvo za izbor kandidata za dodjelu stipendija je na sjednici održanoj 21. travnja 2017. godine utvrdilo rang-liste kandidata za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija u školskoj/ akademskoj godini 2016./2017. i to za 22 učenika, 81 redovnog studenta preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija i za 6 studenata poslijediplomskih studija. Nakon objave rang-lista u daljnjem roku od 8 dana zaprimljen je 21 prigovor (1 učenik, 19 redovnih studenata i 1 student poslijediplomskih studija) na rang-liste. Samo je jedan prigovor, koji se odnosio na visinu dodijeljene stipendije redovnom studentu, bio utemeljen te je i prihvaćen. Ostali prigovori su odbijeni iz razloga što su podnositelji po svojim prosjecima ocjena ispod najnižih prosjeka učenika, studenata odgovarajućih studijskih skupina i studenata poslijediplomskih studija kojima je odobreno stipendiranje.


U Odluci o izvršenju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje travanj-lipanj 2017. godine su planirana sredstva za tromjesečnu isplatu novih stipendija sukladno visini sredstava korištenih u razdoblju travanj-lipanj 2016. godine. Prve tri mjesečne rate od ukupno 10 rata stipendiranja kroz školsku/akademsku godinu 2016./2017. će biti isplaćene iz sredstava spomenute Odluke, a preostalih sedam nakon donošenja Proračuna Grada Splita za 2017. godinu.


Kandidati kojima je odobrena stipendija ne moraju pojedinačno otvarati račun kod poslovnih banaka. Račun će svim kandidatima koji su ostvarili pravo na stipendiju biti otvoren kod Hrvatske poštanske banke, s kojom će dobitnici stipendije prije potpisivanja ugovora o stipendiji potpisati i ugovor o otvaranju računa.

Svi kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju bit će pismeno obaviješteni o datumu potpisivanja ugovora o stipendiji.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2016./ 2017. godini bit će objavljena na Službenim web stranicama Grada Splita (www.split.hr).


Molimo vas da sukladno uređivačkoj politici vaše medijske kuće javnost upoznate s ovim informacijama.


URED GRADA

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba