index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - noću

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2016. godinu


> Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2016. godinu

> Opći dio

> Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja po izvorima financiranja

> Realizacija plana rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

> Realizacija plana rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

> Realizacija plana rashoda po programskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

> Konsolidacijski izvještaj za 2016.

> Bilješke uz konsolidacijski izvještaj za 2016.
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba