index
press.gif
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.


main_galerija
Split - Riva

Potpisan Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"

Povjerenica Vlade RH za Grad Split Branka Ramljak danas je u Zagrebu potpisala Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

2017_04_13_sporazum1.jpg Sporazum između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te gradova Osijeka, Pule, Rijeke, Slavonskog Broda, Splita, Zadra i Zagreba, u nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, s ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac potpisali su i gradonačelnici navedenih gradova.
Svi navedeni gradovi kao nositelji urbanih aglomeracija i urbanih područja u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja, postaju Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) i to odmah po potpisivanju Sporazuma te provedenog  postupka akreditacije u sustav.  
Ovim Sporazumom se utvrđuju obveze i odgovornosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela i Urbane aglomeracije Split kao ITU PT-a u obavljanju delegiranih aktivnosti utvrđenih u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, a koje se odnose na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnostima informiranja i vidljivosti u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. - 2020. kao i dodatnih zadaća i aktivnosti koje ITU PT obavlja na temelju Uredbe.
2017_04_13_sporazum3.jpgSporazumom se također utvrđuje i način suradnje između Upravljačkog tijela i ITU PT-a, u pogledu obavljanja zadaća i aktivnosti potrebnih za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.
Za sve gradove nositelje urbanih aglomeracija i urbanih područja, obzirom da će imati nove troškove ustrojavanja ITU ureda koji će vršiti funkciju ITU posredničkih tijela, trenutno je otvoren Poziv za iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a putem kojeg je definirano da Grad Split može dobiti do 16.220.648,25 kuna bespovratnih sredstava, odnosno od 85%, za financiranje svih troškova ITU ureda do 2023. godine, i to od plaća službenika, svih materijalnih troškova ureda, troškova edukacija, putovanja, računalne i uredske opreme, vanjskih stručnjaka te troškova informiranja i vidljivosti.
Rok za podnošenje prijave je 10. svibnja 2017.g., te će Grad Split u narednom periodu intenzivno raditi na pripremi projektne prijave kako bi u definiranom roku ista bila poslana nadležnom Ministarstvu.Podsjetimo, Grad Split kao nositelj Urbane aglomeracije Split je 15.07.2016.g. dostavio projektnu prijavu Urbane aglomeracije Split Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na otvoreni Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), a kojim je definirana indikativna alokacija za projekte Urbane aglomeracije Split u iznosu od 62,7 mil €. Dana 05.10.2016.g. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je donijelo Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja prema kojoj je Urbana aglomeracija Split odabrana kao područje za provedbu ITU mehanizma.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba