Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

 


> Tekst izvješća

> Odgovori na primjedbe s javne rasprave na Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita

 
 
Posljednja izmjena: 20.2.2019