index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge

 


Grafički dio


Kazalo


Postojeće stanje

Detaljna namjena površina

Promet

Vodoopskrba

Odvodnja

Elektroopskrba

Javna rasvjeta

Telekomunikacije

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Valorizacija

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Smjernice

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Vrsta zahvata

Uvjeti gradnje – građevni pravci

Uvjeti gradnje - plan parcelacije

 


Tekstualni dio


Odluka o donošenju DPU-a

Obrazloženje

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba