Gradski program za mlade Grada Splita

Od lipnja 2016. godine Cedra Split izrađuje novi Gradski program za mlade Grada Splita za radoblje od 2017. do 2020. godine, a ovim putem poziva sve mlade osobe da se uključe u anketno istraživanje ...

... ispunjavanjem priloženog upitnika čija je svrha utvrđivanje potreba, problema i potencijala mladih Splićana.
Gradski program za mlade materijalizirana je politika prema mladima u gradu Splitu i sadržava pregled mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade. Predložene mjere i aktivnosti biti će rezultat provedenog istraživanja o problemima i potrebama mladih s prebivalištem u Splitu i direktno odgovaraju na potrebe mladih te utječu na poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici.


> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTrH-q-qEmJj06PtYE3C0WeLQah9RP1fhCO1urHya1esxAng/viewform?c=0&w=1

 
 
Posljednja izmjena: 24.8.2016