index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija

Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Split

Koordinacijsko vijeće se sastoji od gradonačelnika/načelnika (i njihovih zamjenika) svih gradova i općina koje ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split. Koordinacijsko vijeće raspravlja o Strategiji te projektima za provedbu na području Urbane aglomeracije.

Koordinacijsko vijeće za Urbanu aglomeraciju Split osnovano je dana 05. listopada 2015.g. na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita kao savjetodavno tijelo sa svrhom koordinacije procesa izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije Split, utvrđivanja prioriteta razvoja Urbane aglomeracije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Urbane aglomeracije, te u kasnijoj fazi praćenja provedbe Strategije.
Koordinacijsko vijeće je stalno tijelo osnovano u svrhu pripreme i praćenja provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, a nadopunjuje rad Partnerskog vijeća za  Urbanu aglomeraciju Split u smislu aktivne koordinacije predstavnika  jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Urbane aglomeracije Split.
Koordinacijsko vijeće se u svom radu rukovodi sljedećim načelima:
-  transparentnosti – koje se odnosi na način rada Koordinacijskog vijeća
-  jednakosti članova partnerstva – koje podrazumijeva da svaki član Koordinacijskog vijeća može iznijeti stajalište jedinice lokalne samouprave  koju predstavlja te da to mišljenje na prikladan način bude uzeto u razmatranje.Koordinacijsko vijeće ima predsjedavajuću osobu (gradonačelnik Grada Splita) i zamjenika (zamjenik gradonačelnika Grada Splita) koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti. Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Tajništvo Koordinacijskog vijeća koje uspostavlja Grad Split u okviru Službe za gospodarstvo, međunarodne i europske fondove.1. Koordinacijsko vijeće - 15.03.2016.

   - Poziv na 1. sastanak Koordinacijskog vijeća

   - Potpisna lista sudionika 1. sastanka Koordinacijskog vijeća 

   - Zapisnik s 1. sastanka Koordinacijskog vijeća


2. Koordinacijsko vijeće - 13.06.2016.

   - Poziv na 2. sastanak Koordinacijskog vijeća

   - Potpisna lista sudionika 2. sastanka Koordinacijskog vijeća 

   - Zapisnik s 2. sastanka Koordinacijskog vijeća


3. Koordinacijsko vijeće - 11.07.2016.

   - Poziv na 3. sastanak Koordinacijskog vijeća 

   - Potpisna lista sudionika 3. sastanka Koordinacijskog vijeća 

   - Zapisnik s 3. sastanka Koordinacijskog vijeća

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba