index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Arhiva vijesti


main_galerija

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split

Početkom rujna 2015. je potpisan Sporazum o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split između Grada Splita, kao nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split i Sveučilišta u Splitu, kao izrađivača Strategije.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH za sva urbana područja potrebno je izraditi višegodišnji planski dokument - Strategiju razvoja urbanog područja u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja. Strategija se izrađuje u skladu s načelom partnerstva i suradnje, a donosi je predstavničko tijelo Grada Splita, uz prethodno pribavljeno mišljenje svih jedinica lokalne samouprave iz Urbane aglomeracije Split te Partnerskog vijeća. Strategija se izrađuje sukladno metodologiji propisanoj u Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Grad Split je ustrojio sljedeća tijela za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split: 
• Partnersko vijeće 
• Koordinacijsko vijeće
• Radne skupine


> Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

      - Aneks 1 Sprazumu o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

> Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split v2.0

> Cjelovita analiza Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba