index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split

Početkom rujna 2015. je potpisan Sporazum o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split između Grada Splita, kao nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split i Sveučilišta u Splitu, kao izrađivača Strategije.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH za sva urbana područja potrebno je izraditi višegodišnji planski dokument - Strategiju razvoja urbanog područja u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja. Strategija se izrađuje u skladu s načelom partnerstva i suradnje, a donosi je predstavničko tijelo Grada Splita, uz prethodno pribavljeno mišljenje svih jedinica lokalne samouprave iz Urbane aglomeracije Split te Partnerskog vijeća. Strategija se izrađuje sukladno metodologiji propisanoj u Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Grad Split je ustrojio sljedeća tijela za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split: 
• Partnersko vijeće 
• Koordinacijsko vijeće
• Radne skupine


> Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

      - Aneks 1 Sprazumu o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

> Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split v2.0

> Cjelovita analiza Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba