index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija

Obuhvat Urbane aglomeracije Split

Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split donio je ministar regionalnoga razvoja i fondova EU 30. studenog 2015. godine, a istu čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć i Općina Podstrana.

Grad Split započeo je formalni postupak definiranja obuhvata Urbane aglomeracije u drugom kvartalu 2015. godine.  Tijekom postupka je izrađena Studija prostorno-programskih dimenzija održivog urbanog razvoja Grada Splita u kontekstu EU 2014-2020 u okviru koje se, poštujući načela definirana od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, metodološki iscrpno iznose  kriteriji za određivanje sastava Urbane aglomeracije Split. Osnovni kriterij koji je Grad Split koristio prilikom uključivanja jedinica lokalne samouprave u sastav je kriterij udjela dnevnih migracija u grad Split  veći od 30%.  Grad Omiš je jedina jedinica lokalne samouprave uvrštena u sastav temeljem dodatnog kriterija frekventnosti gradskog / prigradskog prijevoza, obzirom da tvrtka Promet d.o.o. vrši usluge javnog prijevoza na relaciji Grad Split - Grad Omiš frekvencijom gradskog/prigradskog prijevoza. Gradovi Sinj i Trogir nisu zadovoljili osnovni  kriterij, ali su  sastavu Urbane aglomeracije Split priključeni sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju RH koje utvrđuju da se urbana područja koja neposredno graniče uz Urbanu aglomeraciju smatraju jedinstvenim urbanim područjem. Sve predložene JLS na sjednici predstavničkog tijela su donijele suglasnosti o uključivanju u Urbanu aglomeraciju Split. Konačan prijedlog sastava Urbane aglomeracije Split donijelo je Gradsko vijeće Grada Splita 3. listopada 2015. godine te je isti upućen nadležnim ministarstvima za procjenu, te je donesena Odluka o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split 30. studenog 2015. godine.


> Zaključak o konačnom prijedlogu sastava Urbane aglomeracije Split

      - Prilog 1 Zaključku o konačnom prijedlogu sastava Urbane aglomeracije Split

> Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba