index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija

Zakonodavni okvir

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), koji je na snazi od 01. siječnja 2015. godine, ima za cilj jačanje urbane dimenzije politike regionalnoga razvoja, te se istim definiraju obuhvati urbanih područja te izrada Strategije razvoja urbanih područja.

Uz već postojeće razine strateškog planiranja regionalnoga razvoja (nacionalna i županijska),  u zakonodavni okvir uvodi se obveza planiranja na razini urbanog područja. Prema čl. 14 navedenog Zakona  u svrhu učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnoga razvoja, prepoznata su urbana područja:
• 4 urbane aglomeracije sa sjedištem u gradovima  Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, 
• veća urbana područja (gradovi s više od 35.000 stanovnika): Pula, Slavonski Brod, Zadar
• manja urbana područja (gradovi s više od 10.000 stanovnika i/ili sjedišta županija)
Gradovi sjedišta mogu u sastav svojih urbanih područja predlagati i dodatne jedinice lokalne samouprave.
Za svako urbano područje izrađuje se Strategija razvoja urbanog područja -  planski dokument  za sedmogodišnje razdoblje, u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU. Strategija razvoja urbane aglomeracije je definirana člankom 15. navedenog zakona, a odnosi se na sveobuhvatan dokument koji previđa integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima s kojima se suočavaju urbana područja.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba