index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječaja
main_galerija

Rezultati odobrenih projekata udruga

prijavljenih na poziv za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2016.

Grad Split, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu objavljuje rezultate odobrenih projekata udruga prijavljenih na „POZIV za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017.-2018. godinu”.


Zaključak o sufinanciranju projekata udruga za 2016.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba