index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split_Riva_3

Usvojene Izmjene i dopune Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu

Većinom glasova splitski gradski vijećnici su danas, u nastavku 29. sjednice, usvojili Izmjene i dopune Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu. Upravo je ta tema bila razlog prekida sjednice u srijedu, 30. rujna.

2015_10_05_Vijeće_E.jpg Tada su oporbeni vijećnici iz koalicije koju predvodi HDZ i dio nezavisnih vijećnika imali brojne primjedbe na izmjene koje su ponovljene i danas, unatoč tome što je pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti Pave Zaninović u ime predlagača usvojio dio primjedbi pa je tako broj štandova za prodaju brodskih karata smanjen s 28 na 22, a prostor Matejuške je ostavljen kao slobodna pješačka zona na kojoj se ne predviđa održavanje sajmova i drugih manifestacija. Vijećnici opozicije su ponovo napustili vijećnicu međutim ovaj put su ostale dvije nezavisne vijećnice: Daša Dragnić i Danira Matošić Matičević. Od 18 vijećnika 16 ih je glasovalo za, a dvije vijećnice protiv.

2015_10_05_Vijeće_B.jpgMeđu najvažnijim odlukama donesenim na 29. sjednici je i ona o sastava Urbane aglomeracije Split (UaS), koju čine uz Split čine gradovi  Kaštela, Omiš, Sinj, Solin, Trogir te općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana. Riječ je o novoj politici održivog urbanog razvoja u EU, kojom se nalaže njegova primjena kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), ili kroz specifične operativne programe ili tematske ciljeve. Republika Hrvatska se temeljem Partnerskog sporazuma obvezala koristiti ITU mehanizam za provedbu održivog urbanog razvoja na područjima urbanih aglomeracija. Partnerskim sporazumom između RH i Europske Komisije Urbana aglomeracija Split je određena kao jedno od sedam urbanih područja koja imaju mogućnost financiranja integriranih projekata kroz ITU mehanizam. Konačna četiri grada između kojih će biti podijeljeno ukupno 345 milijuna EUR bit će izabrano na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Slijedom toga Vijeće je donijelo odluku i o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Koordinacijskog vijeća za UaS-a, kojeg čine gradonačelnici i načelnici općina, odnosno njihovi zamjenici. Također, donesena je i odluka o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za UaS, kojeg čini 42 predstavnika gradova, općina, splitskog Sveučilišta, institucija i udruga, odnosno njihovi zamjenici.

2015_10_05_Vijeće_A.jpgU nizu točaka koje su potom uslijedile, a čija tema su bila razrješenja i imenovanja, najviše je vremena posvećeno pitanju imenovanja novog ravnatelja Hrvatskog pomorskog muzeja Split. Pred vijeće su došla imena dvoje kandidata – sadašnjeg ravnatelja Stjepana Loze i Vedrana Katavića, kojeg je za imenovanje predložilo Upravno vijeće muzeja. Predstavnici oporbe su se usprotivili tom prijedlogu smatrajući da Katavić nije mogao biti uzet u razmatranje, s obzirom da u zakonskom roku nije dostavio svoju molbu na natječaj. Iako je dano pravno mišljenje Službe za kulturu, po kojem je molba predana u roku, predsjednik kluba vijećnika SDP-a Milan Blaževski, koji je i predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća, je, nakon 15 minutne stanke, u ime odbora povukao prijedlog s dnevnog reda, istakavši da je procedura ispoštovana, ali da to čini, s obzirom na raspravu u kojoj je snažno bila izražena sumnja u regularnost te uvažavajući važnost institucije muzeja.  Zaključeno je da će se aktivirati aneks ugovora temeljem kojeg sadašnji ravnatelj nastavlja obavljati dužnost do izbora novog ravnatelja.

2015_10_05_Vijeće_C.jpgPotom je bez rasprave izvršena izmjena u Upravnom vijeću Etnografskog muzeja Split, Odboru Gradskoga vijeća Grada Splita za izbor i imenovanja, Komisiji za dodjelu javnih priznanja, Odboru za predstavke i pritužbe. Također, bez veće rasprave prihvaćeno je razrješenje Gorana Sučića (SDP) s mjesta predsjednika Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike, a na njegovo mjesto je izabrana Slavica Bartulović Barač (SDP). Isto tako, umjesto bivšeg vijećnika Tonča Blaževića, u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  je imenovan Zdeslav Benzon (HSLS).

Vijećnici su usvojili i Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2016., zajedno s financijskim planom Savjeta „teškim“ 112.000 kuna, kojeg je obrazložila predsjednica Savjeta Antonija Kuzmanić.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba