Provedbeni urbanistički plan područja Pazdigrad u Splitu

Grafički dio:
1. Plan namjene
2. Hortikulturno rješenje
3. Vodovodna mreža
4. Kanalizacijska mreža
5. Grafički prilog iz Odluke o stavljanju izvan snage dijela PUP-a područja Pazdigrad u Splitu


Tekstualni dio:
1. Obrazloženje
2. Odluka o donošenju PUP-a područja Pazdigrad u Splitu
3. Ispravak Odluke o donošenju PUP-a područja Pazdigrad u Splitu
4. Odluka o dopuni Odluke o donošenju PUP-a područja Pazdigrad u Splitu
5. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju PUP-a područja Pazdigrad u Splitu
6. Odluka o stavljanju izvan snage dijela PUP-a područja Pazdigrad u Splitu

 
 
Posljednja izmjena: 21.8.2015