index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU športskog centra Žrnovnica


Grafički dio:
1. Idejno arhitektonsko rješenje - situacija
2. Granica zahvata
3. Postojeće stanje - analiza
4. Parcelacija
5. Urbanističko rješenje
6. Prometno-građevinsko rješenje
7. Vodoopskrba
8. Odvodnja
9. Elektroenergetika
10. Telekomunikacijska mreža


Tekstualni dio:
1. Obrazloženje
2. Odluka o donošenju DPU športskog centra Žrnovnica
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba